Bij Het Andere Wonen De Compagnie woont u geclusterd in uw eigen volwaardig appartement in de Zeeheldenbuurt te ‘s-Hertogenbosch West. U, als bewoner, blijft wonen in uw oude, vertrouwde omgeving. De sociale contacten kunt u daarom blijven behouden. Hobby’s en andere activiteiten behoudt u ook zoveel mogelijk. Biljarten of een kaartje leggen; het kan en mag allemaal doorgaan.

Ook kan u bij Het Andere Wonen als echtpaar samen blijven wonen, wat in de huidige woonzorgcomplexen niet altijd mogelijk is. U, als bewoner, heeft de regie. U bepaalt zelf welke zorg en eventuele diensten en services u afneemt. Dit regelt u samen met ons Laurens & Marianne.