De kwaliteit van contact, de zorg- en dienstverlening en de kennis van onze zorgprofessionals zijn een heel belangrijke onderdelen van Het Andere Wonen. Alle vestigingen werken mee aan een periodieke kwaliteitsbeoordeling. Het kwaliteitssysteem laat zien dat er verantwoorde zorg geboden wordt. De stem van de bewoners en van zijn naasten zijn hierin als belangrijkste input vertegenwoordigd. Verder wordt getoetst op tevredenheid en werkplezier van medewerkers uit het team en de tevredenheid en werkplezier van de ondernemers. Uiteraard is het op peil houden van kennis aangaande de ontwikkelingen van dementie en andersoortige ziektebeelden als chronische aandoening een belangrijk onderdeel voor de kwaliteitstoetsing.

Door continu te bekijken wat we samen vinden van uw woonplek binnen Het Andere Wonen, kunnen we als organisatie en locatie beter sturen op de behoeften van u als bewoner en uw naasten.